PDF Export

Petrov

petrov_sklepy_21.jpg Petrov je znám především ojedinělým souborem původních vinných sklepů - Plže, který byl vyhlášen v roce 1983 památkovou rezervací lidové architektury.

Popis
Poznání
Gastronomie
Víno
Zábava
Ubytování
Praktické
Diskuze

Popis sklepní uličky

Významnou památkou obce je kaple Panny Marie Bolestné se slováckou ornamentální výzdobou. Působivá lidová stavba střeží vstup do jednoho z nejhodnotnějších souborů vinařských staveb na Moravě. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. století, v pozdějších dobách podzemní „plže“ sloužily nejen k ukládání vína, ale i jako úkryt před válečnými útrapami. Lokalita, jejíž název je odvozen od tvaru sklepů vyhloubených v poddajné žluté hlíně a zpevněných kamennou valenou klenbou, vznikala pravděpodobně zároveň s výsadbou vinic. Stavby náleží k typu zemních sklepů bez lisovny, jejíž funkci plní většinou obdélníková místnost za zděným průčelím. A právě průčelí jsou určujícím výtvarným a estetickým prvkem petrovských sklepů. Od 16. století jsou stavěny jednotným stylem, výtvarnému pojetí dominují architektonické prvky barokních tvarů s vypjatým obloukem nad zaklenutým vchodem do předsklepí. Bílá vápenná lička s modrou podrovnávkou a dveře z dubového dřeva estetický účinek ještě umocňují. U průčelí sklepa, kde modrou barvu podrovnávky na boční stěně žudra nahrazuje červená, mají nejen dobré víno, ale i děvče na vdávání.

 

Zajímavost:

Do Petrova lze přijet i po vodě, protože obcí prochází Baťův kanál.

Další informace:

Obec Petrov – www.obec-petrov.cz


Navigovat GPX Export

Přejít na článek