PDF Export

Vodní mlýn ve Slupi

Vodn___ml__n_ve_Slupi_01.jpg Plodinou, která provází náš region již dlouhá tisíciletí, je obilí. Za historií jeho zpracování se můžete vydat do Slupi nedaleko Znojma. Každoročně v měsíci září se před památkou koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů pod názvem "Slavnosti chleba".

Unikátní vodní mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou.

Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém provozu čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze sledovat celý proces mletí obilí.

V červnu 2009 byla v národní kulturní památce otevřena nová expozice Vývoj mlynářství. Tato expozice se umístila na 1. místě ocenění Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2009. Mlýn je otevřen veřejnosti od dubna do října od úterý do neděle a ve dnech státních svátků od 9 do 17 hodin.

Slavnosti chleba se konají v roce 2019 7. září.

Kontakt:

Vodní mlýn ve Slupi – Národní kulturní památka

Slup 94
671 28 Jaroslavice
tel.: +420 515 235 370, +420 608 439 147

Přejít na článek