PDF Export

Hovorany

default_foto_logo.png Obec Hovorany leží ve významné vinařské oblasti dolnomoravského úvalu s produkcí kvalitních vín. První zprávy o pěstování vinné révy nacházíme již v zakládací listině obce.

Popis
Poznání
Gastronomie
Víno
Zábava
Ubytování
Praktické
Diskuze

Popis sklepní uličky

Dnes je vinnou révou osázeno přes 200 ha převážně jižních svahů katastru obce.

Vinné sklepy jsou rozděleny do 3 lokalit: Na Benátkách, Hluboká cesta, Břehy. Obec Hovorany je sevřená v údolí, svažitá humna byla odedávna využívána ke kopání sklepů. Proto ve vesnici nevznikla historická sklepní ulička – každý sedlák měl sklep za domem. Hovoranské sklepní uličky jsou ve srovnání s okolními obcemi mladšího data, vznikaly teprve ve druhé polovině minulého století. Jsou však pěkné a upravené, zvláště Hluboká cesta, kterou prochází Mutěnická vinařská stezka.

Nejstarší sklepní uličkou v obci jsou Benátky, vybudované krátce po 2. světové válce. Stavby sklepů se zrcadlí ve vodní hladině místního rybníka a dotvářejí malebnost jeho okolí. Z hlediska historie, typologie a stáří sklepů jsou nejcennějšími vinařskými stavbami Hovoran patrové lisovny se sýpkou na okraji obce, u silnice do Šardic. Rozměrné patrové stavby obdélníkového průčelí byly postaveny mimo obec v době, kdy dědina začínala kostelem. Z toho se dá usuzovat na dobu jejich vzniku v polovině 19. století.

Zajímavost:

O polní trati mezi Hovorany a Karlínem, která se nazývá Jezovítky, se vypráví jedna z nejzajímavějších hovoranských pověstí. Kdysi dávno tady prý měli klášter jezuité, kterým patřila i okolní pole a vinohrady. V klášteře bylo uschováno množství zlata a stříbra, klášterní sklepy uchovávaly mnoho beček dobrého vína. A legenda slibuje, že až se v Hovoranech neurodí hrozny, otevřou se Jezovítky, praskne největší bečka a víno poklad vyplaví. Objeví se i další bečky vína, které jsou v Jezovítkách pro horší časy schovány.

Další informace:

Spolek Hovoranských vinařů, o.s. - https://www.vinozhovoran.cz/


Akce

Místní výstava vín ( 23.03.2019 - 23.03.2019 23:59 )
Navigovat GPX Export

Přejít na článek