PDF Export

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., se sídlem Radnická 2, Brno, 614 00 (dále jen správce), nebere ochranu vašich osobních údajů na lehkou váhu. Vaše osobní údaje na webové stránce www.sklepni-ulicky.cz zpracováváme vždy v rámci platné a účinné legislativy upravující ochranu osobních údajů, především Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kromě zavedení technických opatření jsme proškolili zaměstnance správce, kteří mají k údajům přístup, a jsou nyní povinni držet údaje vás jako subjektů údajů v tajnosti. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na e-mail info[at]ccrjm.cz.

Údaje, které sbíráme

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů je správce oprávněn zpracovávat vaše údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou. Zpracování údajů na webové stránce www.sklepni-ulicky.cz

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů obsažených na našich webových stránkách, správce zaznamená takové údaje, díky kterým správce zpracuje a vyhodnotí výkon webové stránky. Data využívá správce pouze interně a v souladu se zpracovatelskými smlouvami mezi správcem a jednotlivými zpracovateli (viz níže čl. 7) jsou předávány pouze těmto zpracovatelům a žádným dalším subjektům. Data shromažďuje správce za účelem:

 • analýzy využití webové stránky, průzkumu trhu a následné optimalizace webové stránky,
 • úpravy obsahu stránky dle potřeb návštěvníků,
 • zlepšení uživatelské spokojenosti a zjednodušení obsluhy.

Údaje, které správce shromažďuje a zpracovává, jsou: IP adresa a typ webového prohlížeče, cookies, e-mail, příjmení a jméno v registračním formuláři.

K profilování ani automatizovanému rozhodování na webové stránce nedochází.

IP adresy a typ webového prohlížeče

IP adresa a typ webového prohlížeče jsou zpracovávány za účelem správného zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat, například testováním změn software a webu. IP adresa je dále zpracována za účelem prevence a ochrany serverů Centrály před kyberútoky. Uchovávání a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přístupu na webové stránky.

IP adresy sbírá program Google Analytics, který IP adresy anonymizuje a statisticky zpracuje. Z toho lze sice sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby.

Cookies

Subjekt souhlasí s tzv. ukládáním cookies na jeho počítač či jiné zařízení. Jedná se o malé soubory, které při opakované návštěvě webové stránky umožní obnovit předcházející uživatelské nastavení (jazyková mutace atp.). Skrze cookies není možné dostat se k jiným datům na počítači subjektu. Správce používá cookies, aby obsah stránek lépe strukturoval a přizpůsobil potřebám návštěvníků, zlepšil navigační strukturu, což vede k lepšímu uživatelskému pohodlí.

Každý internetový prohlížeč většinou akceptuje všechny cookies na dobu 30 dní od poslední návštěvy. V nastavení prohlížeče lze však nastavit, aby nepřijímal žádné cookies, případně aby je po ukončení internetové relace automaticky smazal.

Kontaktní formulář

Pro vkládání komentářů a hodnocení slouží registrace uživatelů do rozhrání webové stránky. Při zakládání je sbíráno jméno, příjmení a e-mailová adresa subjektu. Informace jsou uchovávány v administračním rozhraní webové stránky, a pokud není subjekt aktivní dva roky od registrace, jsou údaje smazány.

Zpracovatelé

Správcem i zpracovatelem údajů je správce, se zpracováním pomáhají i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17, 150 00, IČ 276 04 977
 2. Webmaster stránek QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40, 623 00 Brno
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Centrála nevyužívá.

Sekce zpracovatelů je pravidelně aktualizovaná. S každým zpracovatelem má správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a zároveň jsou vybíráni tak, aby zaručovali zákonné a bezpečné použití údajů.

Subjekt údajů

Subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a svobodně. Svůj souhlas může u správce údajů kdykoliv odvolat na e-mailu info[at]ccrjm.cz. Odvolání je účinné okamžikem doručení správci. Subjekt má také právo:

 1. požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (právo na informace),
 2. vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (právo na přístup),
 3. nechat správcem opravit či doplnit své údaje (právo na opravu),
 4. požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů (právo na výmaz),
 5. kdykoliv odvolat svůj souhlas, případně nechat omezit zpracování údajů (právo na omezení),
 6. nechat data převést (právo přenositelnosti),
 7. vznést námitku (právo vznést námitku),
 8. v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přejít na článek