PDF Export

Prušánky

Prusanky__5_.JPG Mezi dvěma vyvýšeninami Nechory a Jochy, asi 15 km západně od Hodonína, leží v údolí potoka Prušánka největší vinařská obec Podluží. Titlovo, Hluchý žleb, Žejdlíky, Podkovné, ale především Nechory a Vrchní Nechory jsou názvy tratí, kde zrají především hrozny bílých aromatických odrůd.

Popis
Poznání
Gastronomie
Víno
Zábava
Ubytování
Praktické
Diskuze

Popis sklepní uličky

Víno se zpracovává ve vinných sklepech, které jsou soustředěny v Nechorách. V současné době je zde 410 sklepů, z nichž jsou některé zdobeny malovaným žudrem. Od roku 2000 jimi vede vinařská cyklistická stezka, kterou projíždí řada cyklistů z blízkého i vzdáleného okolí.

Proslulá viniční hora Nechory dala jméno i kolonii sklepů na okraji vinohradů, asi kilometr za obcí. Nechory však nejsou původní sklepní uličkou v obci, dříve byly vinné sklepy vyhloubeny za vesnicí při cestě do Čejkovic. V sídle panství se tehdy nacházel i nejbližší kostel a prušánečtí občané, zejména muži, na nedělní bohoslužbu často vůbec nedorazili. Ve snaze zabránit „pohanským podzemním mším“ místních vinařů nechali majitelé sklepy zbourat a poskytli pozemky k výstavbě sklepů v Nechorách. A pro jistotu nechali postavit nový kostel přímo v Prušánkách.

Neobvyklý název sklepní vesnice, která má i svého strážného ducha Ochechulu, vysvětluje pověst o nestřídmém vinaři, který cestou domů upadl a zůstal ležet u cesty. Na otázku kolemjdoucích „Si chorý,“ odpověděl: „Ne chorý, opitý.“ Jiný výklad tvrdí, že ten, kdo pije víno z prušáneckých sklepů, je zdravý a ne chorý. Nechory byly a dodnes jsou důležitým společenským centrem, kde se vinaři scházejí nejen v neděli, ale i ve všední den.

Vinařské stavby v Nechorách občas ničily požáry, jejichž příčinou byla většinou neopatrnost při vypalování beček sírou. Své stopy na vzhledu areálu zanechal i zub času. Kvůli špatnému stavu zdiva musely být přestavěny i hodnotné stavby z přelomu 18. a 19. století, které byly prohlášena za nemovité kulturní památky. Kopie přestavěných búd číslo 9 a 11 jsou umístěny v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Patrové lisovny vystavěné ve 20. století tvoří souvislou řadu, místnosti v podstřeší slouží k ubytování či společenským účelům.

Výstava v PrušánkáchVe sklepě č. 72 mohou návštěvníci shlédnout výstavu "O nechorských sklepech a búdách", která přibližuje historii místní sklepní uličky a folklor. Výstava je otevřena při akcích a nebo na objednání předem: +420 728 676 326.

Největším folklorním svátkem jsou krojované hody. Pořádají se začátkem srpna na prostranství u obecního úřadu a hodové veselí trvá tři dny. V obci se udržují i tradiční zvyky vinařů, zarážání hory a vinobraní, které probíhají v příjemném prostředí vinných sklepů u Nechor.

Zajímavosti:

Za první republiky se v búdách často pořádaly politické schůzky. Konstrukce lisoven a sklepů umožňovala odposlech politických protivníků u okének nebo u rampúchů. Dobový kronikář to zaznamenal slovy: „Před volbama sa piuo hodně a po volbách eště věc. Ti co vyhráli, pili na radosť, a ti co prohráli, pili zaséj na zuosť. Najvěc sa však napili ti, co neměli žádných vinohradů. Tým to byuo jedno, kdo vyhráu, alebo prohráu. Ti pili u obojích.“

Další informace:

www.nechory.cz, www.otevrenesklepy.nechory.cz  – webové stránky sdružení ZO ČZS Prušánky, která se stará o organizaci vinařských akcí.

Kontaktní osoby:

Ing. Luděk Košut, předseda ZO ČZS Prušánky

Tel.: 728 676 326

E-mail: ludek@kosut_net


Akce

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - JARO NA PODLUŽÍ ( 27.04.2019 - 28.04.2019 )
Navigovat GPX Export

Přejít na článek