PDF Export

Pavlov

Pavlov.JPG Nedaleko Mikulova, na trase okruhu Mikulovské vinařské stezky i dálkové Moravské vinné, leží na břehu Novomlýnských nádrží starobylá osada Pavlov. Obec Pavlov ležící na východním úpatí nejvyššího vrcholu Pálavy Děvína (550 m n. m.) proslavilo především víno, památky a archeologie.

Popis
Poznání
Gastronomie
Víno
Zábava
Ubytování
Praktické
Diskuze

Už v 15. století byl Pavlov největší vinařskou obcí mikulovského panství. O bohatství zdejších vinařů svědčí nejlépe výstavné vinné sklepy s barokními štíty. O tom, že zdejší vinařská tradice je dodnes velmi živá, se můžete přesvědčit i ve zdejší vinotéce, která byla nedávno otevřena v budově obecního úřadu.

K dalším zajímavým památkám patří řada selských gruntů na návsi, kostel sv. Barbory nebo barokní hřbitov. Nad obcí se vypíná asi nejznámější místní památka - zřícenina hradu Děvičky. Pavlov se zapsal také do učebnic archeologie. Byla zde objevena velmi bohatá archeologická naleziště dokládající osídlení již od dob lovců mamutů.

V poslední době je Pavlov známý také díky zdejší přírodě a vodní rekreaci. Pavlov leží na území chráněné krajinné oblasti Pálava a v těsném sousedství třetí Novomlýnské nádrže. Pavlov patří k nejstarším vinařským obcím na Moravě. Dnes  Pavlov  patří  k Mikulovské  vinařské  podoblasti, hrozny se zde pěstují integrovanou produkcí, tedy způsobem  šetrným  k  přírodě,  a  vyrábí  se  zde také  biovíno.  Na  vínech  z  Pavlova  znalci  oceňují  především jejich  originální  ovocitou  svěžest,  aromatičnost  a  kořenitost  danou  unikátním  vápencovým podložím úpatí Pálavy.  V  odrůdové skladbě  nabízených  vín  převládají  vína  bílá.

Nedílnou součástí sídelního útvaru Pavlov je rovněž pozoruhodný soubor nadsklepních vinařských domů patrového uspořádání, které byly v minulosti obývány drobnějšími majiteli vinic. Charakteristickým znakem vinařských domů je často i nika pro sošku světce, nejčastěji sv. Urbana jakožto patrona vinařů.Nadsklepní vinařské domy s renesančními a barokními jádry jsou soustředěny převážně podél České ulice a ulice Na Cimbuří, které se nacházejí západním směrem od návesního prostoru.

Pavlovská náves, dávné bydliště zámožných vinařů a přilehlé uličky Česká a Na cimbuří jsou ojedinělými ukázkami venkovského baroka. Česká ulice zároveň jedinečně dokumentuje vývoj vinohradnických staveb. Na úpatí vinic pod zříceninou hradu Děvičky sousedí prostá průčelí zemních sklepů s mohutným přízemními lisovnami a vedle nich se vypínají barevná průčelí honosných selských gruntů. Výstavné nadsklepní domy s lisovnami a sklepy v podzemí si zde stavěli bohatí místní sedláci ve stylu měšťanů z Mikulova již od 17. století. Soubor nadsklepních vinařských domů v České ulici představuje celek mimořádné architektonické a urbanistické hodnoty, a proto byl spolu s historickým jádrem Pavlova prohlášen vesnickou památkovou rezervací.

Jedinečnou příležitostí k ochutnávce jsou dva klenuté sklepy pod radnicí. Najdete zde nejen vinný archív, ale i místo, kde můžete posedět a ochutnávat nejlepší vína pavlovských vinařů. Součástí historie pavlovského vinařství je i rekonstruovaný vřetenový lis z roku 1851. Stojí v horní části obce, na trase Moravské vinné stezky stoupající do Klentnice. Ve sklepě Na Cimbuří 159 mohou návštěvníci shlédnout výstavu "Jak se víno dělá", která pojednává jak o tradici i současnosti zpracování vína, tak i historii místní sklepní uličky. Otevřeno v otevírací době vinného sklepa a nebo na objednání: +420 773 33 44 33.

Další informace:

www.otevrene-sklepy-pavlov.cz – webové stránky spolku pavlovských vinařů Vinitores Palaviensis.

Kontaktní osoby:

ing. Pavel Krška, předseda. E-mail: pavel@krska_com
Obecní vinotéka Pavlov – tel.: +420 733 791 041
Navigovat GPX Export

Přejít na článek