PDF Export

Hrušky

default_foto_logo.png Obec se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině. Obec Hrušky připomínající se v písemných pramenech již v roce 1368 a patřící pod správu Týnce patří beze sporu mezi významnější vinařské obce v oblasti.

Popis
Poznání
Gastronomie
Víno
Zábava
Ubytování
Praktické
Diskuze

Popis sklepní uličky

 Vesnice žije i čilým folklorním ruchem. Obec protínají Moravské vinařské stezky, po kterých můžete do obce pohodlně přijet na kole.Vinařské stavby, dnes převážně přízemní lisovny se sklepy, tvoří v obci několik souvisle zastavěných lokalit. Nejstarší sklepy jsou v místě dnešní Sklepní ulice. Většina původních sklepů s lisovnami, které bývaly kryty doškovou střechou, je přestavěna, nad některými sklepy vyrostly rodinné domky. Přesto se dochovalo několik původních hospodářských stavení, typickou stavbou z přelomu 19. a 20. století je cihlová patrová lisovna s dřevěnými dvířky na ukládání sena.

Přístavbou lisoven na místě původních zemních sklepů a vybudováním nových staveb vznikl ve 2. polovině 20. století sklepní areál U hřiště. Sklepy jsou vyhloubeny pod zemí, zaklenuty a zasypány vrstvou zeminy. Okapově orientované búdy jsou postaveny z pálených cihel. Ty novější mají obytné patro, některé jsou vyzdobeny sgrafity Hedviky Fukalíkové a Evy Sejákové.

Další informace:

www.hrusky.cz

BONUS EVENTUS -  sdružení vinařů z Hrušek u Břeclavi a Nového Poddvorova – www.bonuseventus.cz


Akce

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - JARO NA PODLUŽÍ ( 27.04.2019 - 28.04.2019 )
Navigovat GPX Export

Přejít na článek