PDF Export

Novosedly

novosedly.jpg Někdejší městečko, starobylá obec Novosedly se nachází v okrese Břeclav a rozprostírá se v rovinaté údolní nivě na pravém břehu řeky Dyje, jižně od Drnholce v Mikulovské vinařské podoblasti.

Popis
Poznání
Gastronomie
Víno
Zábava
Ubytování
Praktické
Diskuze

Popis sklepní uličky

V současné době patří Novosedly mezi čtyři největší vinařské obce v České Republice.

Lisovny se sklepy budovali v Novosedlech němečtí osadníci od 18. století jako víceúčelové hospodářské stavby. Lisovny stavěné původně z nepálených cihel sloužily nejen k vinařství, ale i ke skladování sena a jiných zásob na sýpce v podstřeší. Podzemní plže byly kopané v pískovci, vytěžený mořský písek se pak používal na štukové omítky přízemních lisoven. Nejrozsáhlejší sklepní kolonií osady je lokalita několika desítek sklepů Na jámě. Nepřehledná a neuspořádaná kolonie na okraji obce pod silnicí na Mikulov nabízí ukázky přízemních lisoven se sýpkou, patrové lisovny i zahloubené sklepy s cihlovým průčelím.  Nejstarší stavby jsou z období před rokem 1800, na místě původních sklepů jsou i v současnosti budovány nové sklepy s lisovnami. Zajímavostí jsou hluboké staré sklepy, jejichž chodby dnes vedou pod frekventovanou silnicí. Ve sklepní uličce U trati, která si z větší části zachovala původní charakter, převládají přízemní lisovny se sýpkou s různorodě ztvárněným průčelím.

Terénní vinařská naučná stezka je přístupná celoročně ve vinicích vinařství Marcinčák v Novosedlech. Vinařská naučná stezka je součástí cykloturistického okruhu „Stará Hora“.

Nejvýznamnější pamětihodností obce je farní kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Rocha, jedna z mála původních románských církevních staveb na Břeclavsku.  K dalším památkově chráněným objektům patří zajímavý toskánský sloup s Madonou na návsi z konce 17. století.

Více informací:

https://www.novosedlynamorave.cz/vinarstvi/


Navigovat GPX Export

Přejít na článek