PDF Export

Rakvice

Název: Rakvice
Popis: První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248, ale dokladem toho, že zde mnohem dříve existovalo pravěké slovanské osídlení, jsou nálezy slovanské keramiky. Slovanské sídliště zde zřejmě existovalo až do 13. století.  Po roce 1248 Rakvice několikrát změnily majitele, až se na konci 15. století dostaly do rukou pánů z Lipé. Před třicetiletou válkou se Rakvice staly městečkem, Bočkajovskými a Uherskými vpády však zpustly tak, že se staly opět vsí. Přesnější údaje o velikosti obce máme až ze 17. století. Před třicetiletou válkou tu bylo 101 selských gruntů, z nichž válku přežilo pouze 31. V druhé půli 17. století docházelo k obnově gruntů velmi pomalu. Ještě v roce 1716 bylo ve vsi napočítáno 718 obyvatel žijících ve 105 selských a 48 podružských rodinách. Nejvíce obyvatel měla ves v roce 1930, kdy zde žilo 2403 osob. Při posledním sčítání lidu v roce 1991 tu bylo zjištěno 2105 obyvatel v 622 trvale obydlených domech. Rakvice se dostaly do povědomí historiků a numizmatiků svými častými, ať již více či méně významným nálezy mincí, jež byly na katastru učiněny. V roce 1886 zde byl objeven „Rakvický poklad“, uložený do země někdy na počátku 12. století, jež obsahoval asi 3000 českých a moravských mincí (převážně moravské dukáty), asi 1000 rakouských a jihoněmeckých feniků a 10 až 20 uherských denárů. Hlavní význam tohoto nálezu spočíval především v typové bohatosti. Další hromadný nález mincí pochází z míst domu č.p.12, kde byla v roce 1952 objevena skrýš se zlatými dukáty, z nichž se podařilo zachránit 14 kusů. Poklad byl zřejmě ukryt po polovině 15. století v době pustošivých nájezdů vojsk Matyáše Korvína. V roce 1978 bylo u domu č.p. 105 nalezeno 452 stříbrných mincí a za blíže neznámých okolností byl v roce 1940 v Rakvicích objeven poklad deseti tolarů a dvou dukátů ukrytý do země v druhé polovině 17. století. Zatím poslední nález byl nalezen nedávno, a sice 26. ledna 1998, kdy pracovníci Ekoingstavu při snižování podlahy sklepa staré školy na náměstí objevili cihlově pálený džbánek s obsahem 35 ks krejcarů ražených v letech 1659-1665.  Neméně známé jsou Rakvice velkou tragédií školního výletu. Tato tragédie je známá spíše dříve narozeným a stala se dne 26. května 1936. Ten den odjelo 106 rakvických dětí na 8 selských povozech tažených koňmi na školní výlet na Pálavské kopce. Před 8.00 hodinou ranní dorazila výprava k převozu na řece Dyji u Nových Mlýnů. První dva povozy byly přepraveny pramicí na druhý břeh, při naloďování třetího povozu se kvůli přetížení začala přelévat dovnitř pramice voda. V jediné vteřině se pramice potopila a z celkového počtu 52 dětí, které se na pramici nacházely, utonulo 31. Dnes tuto nesmazatelnou tragédii připomíná památník na místním hřbitově a pomník u Nových Mlýnů, který zde nechal postavit T. G. Masaryk.  
E-mail: slamova@rakvice_cz
Web URL: www.rakvice.cz
Telefon: 519 349 100
Telefon: 519 349 204
Adresa: Náměstí 22, 691 03 Rakvice
Poloha: 48°51'28.879"N 16°48'48.080"E
Navigovat

Přejít na článek