PDF Export

Hustopeče

Název: Hustopeče
Popis: Počet obyvatel: 5 958 Nadmořská výška: 184 m.n.m. Katastr města patří k nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy. První písemné zmínky pocházejí z 1. pol. 13. stol., kdy byl majitelem města Vilém z Hustopečí. Ve 14. - 16.stol. náleželo město klášteru Králové (aula Regia) na Starém Brně. Významný mezník představoval rok 1572, kdy byly Hustopeče povýšeny na město. V l. 1600 - 1848 patřily Lichtenštejnům, poté se staly sídlem politického a soudního okresu. Město je osudově spojeno s osobou prvního československého prezidenta T.G.Masaryka (viz Hustopeče - Tomáš G. Masaryk). V r. 2008 byla otevřena nová naučná stezka městem po stopách T.G.M. Erbovním znamením města je jeho vinařská kultura. Ta měla vliv nejen na zdejší viniční a sklepní hospodářství, ale i na etnickou skladbu obyvatelstva. Jejími významnými nositeli byli němečtí kolonisté. Před 30.letou válkou zabíraly vinice více než 60% výměry katastru města. Po jejím skončení zůstalo 90% vinic opuštěných. Původní stav byl obnoven až v pol. 18. stol. (po 150 letech), kdy se Hustopeče staly s výměrou více než 3843 měřic prvním vinohradnickým městem Moravy. Koncem 19. stol došlo k prudkému poklesu pěstování vinné révy. Řada nových nemocí zničila do r. 1924 téměř všechny vinohrady. K jejich obnově došlo po 1. a 2. sv. válce. Dnes Hustopeče pravidelně pořádají řadu vinařských akcí, např. soutěžní přehlídku vín "O hustopečskou pečeť"; (duben), 1.Májovou výstavu vín (květen), Slavnosti sv.martinských vín a husí (listopad) či proslulé Burčákové slavnosti (říjen). S historií i současností pěstování vína se návštěvníci Hustopečí mohou seznámit ve Stálé vinařské expozici (SVE), umístěné přímo na náměstí v renesančním domě U Synků (viz Hustopeče - Stálá vinařská expozice). Na hlavním, Dukelském náměstí, jsou soustředěny také nejvýznamnější památky města, reprezentující různá slohová období: renesanční kašna a dům U Synků, barokní morový sloup, novogotická radnice a moderní kostel sv. Václava a sv. Anežky České. Od r. 2003 jsou Hustopeče pověřeny funkcí obce s rozšířenou působností, což jim opět dodalo na významu.
E-mail: otrisalova@hustopece_cz
Web URL: www.hustopece-city.cz
Kontaktní osoba: Otřísalová Petra
Produkční, M- KLUB, Stálá vinařská expozice
Telefon: 775 095 526
Adresa: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Poloha: 48°56'26.960"N 16°44'12.538"E
Navigovat

Přejít na článek