PDF Export

Hrušky

Název: Hrušky
Popis: Obec se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1368, kdy náležela týneckému panství. Spolu s ním se Hrušky v 15. století dostaly k panství břeclavskému, které v roce 1638 koupili Lichtenštejnové a v jejichž držení vestnice zůstala až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 byla obec začleněna do soudního okresu Břeclav a hejtmanstvím náležela Hustopečím, v letech 1850 - 1855 a poté v letech 1868 - 1948 byla součástí hejtmanství, později okresu Hodonín. Pod nově vytvořený správní okres Břeclav připadly Hrušky rou 1949. Na znamení své vlastní správy měla obec i svou pečeť. Dochovala se pečeť s vyznačeným rokem 1622. Má kulatý tvar, v pečetním poli stojí hrušeň se čtyřmi větvemi, na jejichž koncích jsou plody, na levé větvi visí hrozen. Vedle stromu, po stranách heraldicky vpravo, leží kosíř a vlevo srp, oba střenkou dolů a hrotem ven. Osou celého osídlení je komunikace, podél níž byla rozložena selská stavení. Podle tohoto půdorysu lze usuzovat, že Hrušky jsou vesnicí kolonizační, založenou někdy na počátku 13. století. Její obyvatelstvo bylo stíháno válečnými útrapami středověku i novověku. Velmi silně byly Hrušky poškozeny vpády Bočkajovců počátkem 17. století. Rovněž třicetiletá válka, a to zvláště ve svém počátku, poznamenala tuto obec. Znovu byly Hrušky postiženy tureckým vpádem roku 1673. Tak jako ostatní obce a města poznamenaly Hrušky obě světové války. Hrušky byly osvobozeny 13. 4. 1945. Obec byla díky přírodním a klimatickým podmínkám vždy zemědělsky zaměřena a zemědělství bylo hlavním zdrojem obživy jejich obyvatel. Do života obce zasáhla rovněž železnice procházející touto obcí. "Severní dráha císaře Ferdinanda" v úseku Břeclav - Olomouc byla slavnostně otevřena 1. 5. 1841 a mimo jiné znamenala i pracovní příležitost pro mnoho hrušeckých občanů. Nádraží bylo v Hruškách zřízeno roku 1911 avšak na místě, které je od samotné obce vzdáleno asi 2 km. Pro osobní přepravu byla proto roku 1926 zřízena v Hruškách zastávka.
E-mail: obec@hrusky_cz
Web URL: https://www.hrusky.cz
Telefon: 519 343 220
Telefon: 519 343 221
Fax: 519 343 221
Adresa: U zbrojnice 100, 691 56, Hrušky
Poloha: 48°47'38.970"N 16°58'20.280"E
Navigovat

Přejít na článek