PDF Export

Vinice na Špilberku

DSC_0059.jpg Věděli jste, že dříve byly vinice na Špilberku? Město Brno založilo svoji vinici na Špilberku a vrací se tak k tradici pěstování vinné révy na kopci pod hradem Špilberkem, kde v minulosti již vinice byla.

Rada města Brna schválila ve středu 9. dubna 2014 poskytnutí plochy o výměře 700 m 2 spolku „Vinice na Špilberku“ k založení a provozování vinic. Spolek se zavazuje na vlastní náklady vysadit vinici v předpokládaném celkovém množství 420 ks révy vinné a na vlastní náklady o ni pečovat.

Cílem počitnu je návrat k pěstování vinné révy uprostřed města Brna a víno z této vinice bude využito k propagaci Brna jako centra vinařského regionu.

Další informace k dohodě
Spolek se podle zmíněné dohody zavazuje na vlastní náklady vysadit vinici, a to podle projektu zpracovaného zahradní architektkou Evou Damcovou, a na vlastní náklady o vinici pečovat. Okamžikem výsadby sazenic vinné révy se vlastníkem vysazených sazenic a také opěrných konstrukcí a závlahového systému nacházejících se na pozemku stává statutární město Brno. V případě ukončení dohody nebude spolek nárokovat žádné finanční ani věcné vypořádání. Vlastníkem všech užitků z provozované vinice je spolek, který se zavazuje na etiketách lahví vína uvádět logo města Brna a 30 % produkce vína poskytnout za účelem prezentace města. Posláním dohody je především spolupráce města a spolku Vinice na Špilberku, zejména z hlediska nových možností propagace Brna a rozvoje osvětové činnosti.

Přejít na článek