PDF Export

Místní výstava vín

Výstava se koná v místní sokolovně. Začátek ve 13.00 hod. V podvečer výstavy zpříjemní prostředí vystoupení cimbálové muziky. V průběhu výstavy bude možnost zakoupení občerstvení přímo v prostředí výstavy. Stravování po celý den konání výstavy je v nedaleké restauraci. Pro návštěvníky ze vzdálenějších míst je možnost ubytování v místních penzionech. Autobusové spojení je možné ze směrů od Brna, Hodonína a Kyjova. Bílá a růžová vína budou mít po celou dobu konání výstavy zajištěnu patřičnou teplotu umístěním v chladících boxech. Červená vína mají teplotu danou teplotou prostředí sálu. Teplota v sále je zajištěna klimatizačním zařízením na požadovanou teplotu se současným větráním prostoru sálu. Pro hodnocení vín je použita 100 bodová stupnice. Pěstitelé nejlépe hodnocených vín jsou odměněni diplomem; šampioni vín v jednotlivých kategoriích věcnými dary.

Začátek: 21.03.2015

Konec: 21.03.2015

E-mail: ambrozjaromir@seznam_cz

Telefon: 739424877

Poloha: 48°57'17.545"N 16°59'30.367"E

Místo konání: sokolovna

Organizátor: Jaromír Ambroz / ZO ČZS Hovorany

Přejít na článek