PDF Export

Znojemské podzemí

Název: Znojemské podzemí
Popis: Znojemské podzemí je jedno z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě, jehož počátky vzniku se datují do 14. století. Spletitá podzemní síť chodeb dodnes udivuje důmyslně budovanými větracími šachtami, kouřovody a studnami. Jejich délka se odhaduje na 27 km a vedou až čtyřmi patry pod historickým jádrem města. Původně plnily funkci sklepa na uchování zemědělských produktů a vína, který měl každý měšťanský dům. V dobách válečného ohrožení převzaly chodby znojemského podzemí roli důležitého a nedílného článku pevnostního systému města. Je pozoruhodné, že v žádném archívu ani v městské kronice nejsou dochovány plány znojemských chodeb. Předpokladu o využívání chodeb pro obranu města v dobách války nasvědčuje i jejich mimořádně spletitý a nepřehledný systém, jak horizontálním, tak i vertikálním směrem. Postupným zanášením podzemních prostor po 2. světové válce, zejména v souvislosti s odklizením ruin po bombardování, došlo k narušení odvodňovacího systému podzemních vod. Její působení se projevilo v počátku 60. let, kdy došlo na mnoha místech k havarijnímu stavu městské zástavby a komunikací. Proto bylo v letech 1963 započato se systematickým průzkumem a rozsáhlou sanací znojemského podzemí. Dnes slouží podzemí především jejich návštěvníkům. Přibližně 800 m dlouhá prohlídková trasa začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici. V roce 2009 byla prohlídková trasa obohacena o expozici „Tajemné podzemí“, ve kterém návštěvníci uvidí alchymistickou dílnu, oživlé skály, netopýry, skřety, ukázku vězeňských kobek a další. Atmosféra je dotvářena speciálními světelnými a zvukovými efekty.
E-mail: podzemi@znojemskabeseda_cz
Web URL:

www.znojemskabeseda.cz

Telefon: +420 515 221 342
Fax: +420 515 222 552
Adresa: Slepičí trh 2, Znojmo
Poloha: 48°51'20.971"N 16°2'57.115"E
Otevírací doba:

říjen – duben: pondělí – sobota 10.00 – 17.00, neděle 13.00 – 16.00

květen - červen, září: denně 9.00 – 17.00

červenec – srpen: denně 9.00 - 18.00 

 
Navigovat

Přejít na článek