PDF Export

Židovský hřbitov

Název: Židovský hřbitov
Popis: Počátky židovského osídlení Mikulova sahají až šest a půl století zpět. Tato dávná historie má své dějinné důvody – Mikulov byl nejbližším městem, kam se Židé v letech 1421 a 1670 po vypovězení z Vídně a Dolního Rakouska mohli uchýlit, městem strategicky výhodně položeným na obchodní cestě z Vídně do Brna a městem, kde vstřícný postoj vrchnosti umožnil rychlý rozkvět židovské obce. Ta se rozvinula v největší židovskou obec Moravy, která po právu po tři století – od poloviny 16. do poloviny 19. století – představovala politické, náboženské a kulturní centrum moravských Židů v čele se zemským rabínem. Od 16. století měla mikulovská židovská obec vlastní volenou samosprávu v čele s rychtářem, existovala zde evropsky významná škola talmudských učení (ješíva). Židé vynikali výborně vedeným obchodem a řemesly. Obchodovali s kramářským zbožím, dobytkem, kůžemi, vínem, vlnou i peřím a především s penězi. Měli ve své čtvrti vlastní školy, obchody, lázně, modlitebny i hřbitov. Na proslulém mikulovském pohřebišti, prostírajícím se na okraji židovské čtvrtě na svahu pod Kozím hrádkem, končily svou pozemskou pouť celé generace zdejších Židů. Hřbitov musel být založen nedlouho po konstituování židovského osídlení, tedy nejpozději v polovině 15. století. Je zřejmé, že byl několikrát rozšiřován, aby se našlo místo pro všechny zemřelé, přesto zde pravděpodobně nedostatek prostoru vedl k nutnosti pohřbívat mrtvé ve vrstvách nad sebou. Nyní hřbitov pokrývá plochu téměř dvou hektarů. Pravděpodobně v polovině 19. století byly stovky starších náhrobků použity ke stavbě oddělujících tarasů budovaných při uličkách mezi některými ze sekcí. Mikulovský židovský hřbitov je mimořádně hodnotným pohřebištěm s náhrobky renesančními, barokními a klasicistními, jejichž výtvarné zpracování a ornamentika se staly vzorem pro ostatní jihomoravské židovské hřbitovy. Ze zhruba 4 000 náhrobků je nejstarší dochovaný čitelný kámen z roku 1605. Nejzajímavější náhrobky pocházejí ze 17. století. Součástí areálu hřbitova je památník 25 židovským obětem bojišť první světové války a pomník 21 židovských vězňů z Maďarska zavražděných na konci druhé světové války. 
E-mail: info@ckmerlin_cz
Web URL: www.mikulov.cz
Telefon: +420 519 512 368
Adresa: Hřbitovní nám., 692 01 Mikulov
Poloha: 48°48'32.867"N 16°38'15.227"E
Otevírací doba:

Duben, říjen

Úterý – neděle 11:00 – 16:00 hod.

Květen

Pondělí – neděle 10:00 – 17:00

Červen – září

Pondělí – neděle 10:00 – 18:00 hod.

 
Navigovat

Přejít na článek