PDF Export

Velké Pavlovice - Novorenesanční hřbitov

Název: Velké Pavlovice - Novorenesanční hřbitov
Popis: Několik kroků od kostela Nanebevzetí Panny Marie je umístěn vchod na hřbitov s branou typicky renesančních forem z roku 1594, jak uvádí dochovaný letopočet. Je součástí ohradní zdi hřbitovního prostoru se čtyřmi nárožními kaplemi půlkruhového rotundového půdorysu s nízkou podezdívkou. Půlkruhově zaklenutá brána je po stranách opatřena pilastry s římsovou hlavicí, na níž spočívá kladí, které nese bohatě profilovanou vyloženou římsu. Na ní je postaven obdélný štítový nástavec s naznačenými volutovými křídly. Uprostřed nástavce je umístěna široká nika s půlkruhovým završením. Po stranách se nacházejí nízké pilastry s římsovou hlavicí. Na profilované římse nad nikou spočívá trojúhelný probíraný nástavec se středním Krátkým pilastrem a s výše vzpomenutým letopočtem dokončení stavby. Do volutových oken po stranách byla vloženy plasticky provedená data důležitých oprav: 1934 a 1974. Na tomto hřbitově se pohřbívá dodnes.
Web URL: https://www.velke-pavlovice.cz/Article.asp?nArticleID=18&nLanguageID=1
Adresa:

Nám. 9. května, 691 06 Velké Pavlovice

Poloha: 48°54'15.12"N 16°48'55."E
Otevírací doba: Volně přístupný
Image Image Image
Navigovat

Přejít na článek