PDF Export

Valtice

Název: Valtice
Popis: VALTICE - HLAVNÍ MĚSTO VÍNA Město Valtice se rozkládá při státní hranici s Rakouskem, v rovině na svahu Valtické pahorkatiny, která je jednou z úpatních pahorkatin Dolnomoravského úvalu. Valtice leží ve staré sídelní oblasti v povodí Dyje, která byla trvale osídlena již v mladší době kamenné. První písemná zmínka o valtickém hradu pochází z roku 1193. V té době patřilo Valticko pasovským biskupům, kteří tento původně slovanský kraj po rozpadu Velké Moravy kolonizovali. Na konci 14. století začala ve Valticích dlouhá éra působení Lichtenštejnů. Ti zde měli své hlavní rezidenční sídlo až do roku 1945. Tento rod, původem z rakouského Štýrska, se stal postupem doby nejmocnějším a nejbohatším šlechtickým rodem na Moravě a jedním z nejvýznamnějších v celé střední Evropě. Valtice, německy Feldsberg, byly součástí Dolního Rakouska. Po první světové válce však došlo k zásadní změně: 31.7.1920 bylo město na základě saintgermainské mírové smlouvy připojeno k Československu. Jedním z důvodů byla železniční trať z Břeclavi do Znojma procházející Valticemi. Valtice jsou jedním z přirozených center tzv. Lednicko-valtického areálu, který byl v prosinci 1996 zapsán jako kulturní krajina na seznam UNESCO. Toto území o rozloze asi 200 km2 je považováno za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a pravděpodobně i na světě. Těsné sousedství dvou krajinných celků pod ochranou UNESCO (tím druhým je Pálava u Mikulova) je celosvětově naprostým unikátem. Lednicko-valtický areál vznikl za vlády knížecího rodu Lichtenštejnů a je tvořen výstavnými zámeckými sídly ve Valticích a Lednici s okrasnými zahradami, cennými drobnějšími stavebními památkami, které byly citlivě zasazeny do přírody a doplněny vysázenými háji a zakládanými rybníky. Valtice a víno. Tyto dva pojmy patří nerozlučně k sobě už stovky let. Vinnou révu sem přinesly římské legie císaře Marka Aurelia a po příchodu Slovanů do této oblasti byly vinice již trvalým prvkem v krajině. O pozdější rozmach valtického vinařství se zasloužily vládnoucí rody Seefeldů a Lichtenštejnů. V současné době je v katastru města 580 ha registrovaných vinic. Ve Valticích je množství turistických zajímavostí a vinných sklepů, vinařské instituce, koná se zde během roku spousta akcí (kulturní, vinařské, sportovní - i mezinárodního významu).
E-mail: podatelna@valtice_eu
Web URL: www.valtice.eu
Telefon: +420 519 301 400
Fax: +420 519 352 637
Adresa: Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Poloha: 48°44'28.932"N 16°45'18.566"E
Navigovat

Přejít na článek