PDF Export

Svatý kopeček

Název: Svatý kopeček
Popis: Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta. Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací. Původní rostlinné druhy se udržely ve stepním společenstvu na vrcholu Svatého kopečku. Na jižních svazích roste druhově pestrá skalní step (kosatec nízký, kavyl Ivanův, ožanka horská). Unikátní je zde výskyt několika druhů parazitických záraz. Východní svahy pokrývají křoviny s dominantním hlohem, severní svahy byly v minulosti zalesněny. Na stepích se hojně vyskytuje teplomilný hmyz. K nejpopulárnějším obratlovcům Svatého kopečku patří výři velcí hnízdící ve stěně opuštěného lomu.
E-mail: tic@mikulov_cz
Web URL: www.mikulov.cz
Telefon: +420 519 510 855 (TIC Mikulov)
Adresa: Svatý kopeček, Mikulov
Poloha: 48°48'23.29"N 16°38'46.08"E
Otevírací doba:

Na Svatý kopeček je možné vystoupat celoročně.

Mimořádně je Kostel sv. Šebestiána otevřen každý prázdninový víkend v sobotu 9:00-17:00 a neděli 9:00-13:00 hodin. 

  
Navigovat

Přejít na článek