PDF Export

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

Název: SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH
Popis: SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH je velkomoravský raně středověký památník z doby 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími. Jde o významnou historickou a kulturní památku Velké Moravy s bohatými a velmi cennými archeologickými nálezy. V terénu jsou prezentovány kopie základů 8 kostelů a knížecího paláce. Archeologické výzkumy v letech 1954 – 1992. V Návštěvnickém centru této národní kulturní památky je úvodní expozice VELKOMORAVSKÉ MIKULČICE – KNÍŽECÍ HRAD V ÚDOLNÍ NIVĚ ŘEKY MORAVY z roku 1997 představující památník Velké Moravy v širších souvislostech a vztazích. Expozice ve II. pavilonu VELKOMORAVSKÉ MIKULČICE – DRUHÝ KOSTEL A SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA KNÍŽECÍHO HRADU byla otevřena v roce 2008 a prezentuje kromě audiovizuální projekce o historii a významu mikulčické lokality také originály negativů základů II. kostela, hrobové jámy s pohřby a skvělé kopie sbírkových předmětů mikulčické provenience (gombíky, náušnice, nákončí, ostruhy ad.). Expozice získala Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2008. Součástí areálu je půvabný lesopark a členitý terén mikulčické údolní nivy s lužními lesy a přírodními krásami. Památka usiluje o zápis na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO.
E-mail: info@mikulcice-valy_info
Web URL: www.mikulcice-valy.info
Kontaktní osoba: PhDr. František Synek
Telefon: +420 518 357 293
Telefon: +420 604 384 410
Adresa: Mikulčice - Valy, 696 19 Mikulčice
Poloha: 48°49'6.977"N 17°2'53.236"E
Otevírací doba: Hlavní návštěvní sezóna – duben až říjen otevřeno úterý až pátek 9:00 až 16:30 hodin, sobota, neděle a svátky 9:00 až 17:30 hodin, v období od 1. července do 20. září otevřeno v pondělí 12:00 až 15:00 hodin, úterý až pátek 9:00 až 16:30 hodin, sobota, neděle a svátky 9:00 až 19:30 hodin Zimní návštěvní doba 1. listopadu až 20. prosince, 5. ledna až 31. března otevřeno: v pracovní dny pondělí až pátek od 10:00 do 15:00 hodin
 Image ImageImageImage Image Image Image
Navigovat

Přejít na článek