PDF Export

Moravská Nová Ves

Název: Moravská Nová Ves
Popis: Moravská Nová Ves leží v samém srdci slováckého Podluží, v rovině mezi městy Břeclav a Hodoní. Je jednou z největších a nejbohatších obcí Moravského Slovácka. Převážnou část jejího katastru tvoří intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina, v níž převládá orná půda. V široké nivě řeky Moravy, kterou rovněž protéká řeka Kyjovka, se kdysi rozkládaly louky, dnes z větší části rozorané. V nedaleké minulosti v tomto prostoru vzniklo intenzivní těžbou štěrkopísku jezero o rozloze asi 120 ha. Tok Moravy od mikulčických vykopávek až po soutok s Dyjí na česko-slovensko-rakouském trojmezí pod Lanžhotem, lemuje pruh lužních lesů. V zářezu železniční trati se vytvořily druhově nebohaté teplomilné trávníky. Od počátku 20. století měnila obec nejen svůj vzhled, ale i sociální struktura obyvatelstva. Z čistě zemědělské osady se stala poloprůmyslová obec, kde kvetla řemesla a obchod a kde vyrostla řada nových podniků a také významné kulturní a vzdělávací centrum. Dnes má Moravská Nová Ves více než 2.500 obyvatel žijících v téměř 800 obytných domech. Díky své poloze v národopisné oblasti Podluží žije obec čilým folklorním životem. Bohatství lidového kroje, nádherné písně i typické "podlužácké" tance je možno každoročně spatřit nejen o Svatojakubských hodech poslední neděli v červenci, ale i o slavnostním Vinobraní v měsíci září, o slavnosti Svěcení vína 26. prosince nebo o krojovaném "podlužáckém" plesu v poslední lednovou sobotu. V pečetidle Moravské Nové Vsi byl používán vinařský symbol – révový keř na kůlu, který má po stranách vinařské nože. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ČR byly Moravské Nové Vsi v roce 1999 uděleny znak v podobě červeno-zlatě polceného štítu, v něm dva révové pruty se dvěma hrozny a dvěma listy opačných barev – vlevo zlatý, vpravo červený; vpravo zlatá radlice a vlevo červený vinařský nůž a prapor, který je tvořen listem svisle děleným na šest pruhů v poměru 1:1:2:2:1:1 v barvách červené a žluté; v širších pruzích jsou pod sebou umístěny dva žluté a dva červené hrozny.
E-mail: info@mnves_cz
Web URL: www.mnves.cz
Telefon: +420 519 342 202
Adresa: Nám. republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Poloha: 48°48'11.451"N 17°0'47.696"E
Navigovat

Přejít na článek