PDF Export

Archeostezka v Dolních Věstonicích

Název: Archeostezka v Dolních Věstonicích
Popis: Archeostezka se na nachází mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Tvoří ji osm panelů, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili na svazích Pálavy před více než 20 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a období Velkomoravské říše. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů a plány a mapami z archeologických výzkumů. Dávnou historií kraje provází archeostezka s osmi panely, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před více než 20 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a raného středověku. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů, plány a mapami z archeologických výzkumů. 
E-mail: rmm@rmm_cz
Web URL: www.rmm.cz
Telefon: +420 519 309 019
Fax: +420 519 309 030
Adresa: Dolní Věstonice
Poloha: 48°53'17.460"N 16°38'35.540"E
 
Navigovat

Přejít na článek