PDF Export

Hnanické svatováclavské slavnosti vína

V areálu Hotelu Vinice Hnanice proběhne 26. 9. od 14.00 hod. již 3. ročník vinařských slavností, kde představí vinaři z Hnanic svá vína ročníku 2014. Během celého odpoledne bude hrát cimbálová muzika, proběhnou vinařské soutěže, bude se péct chléb a o děti bude postaráno v dětských dílnách. Programem bude provázet svatý Václav, který požehná vinicím a vínu, soutěžit se bude v mletí a lisování hroznů, kuchaři upečou chléb. Odpoledne se mohou děti vyžít na motokárách, koloběžkách a v dětských výtvarných dílnách. Z hnanických vinařů se představí Špetíci, Vinný sklep Jarmily Doležalové, Vinařství Kořínek a Vinice Hnanice. Dopolední program obstará cyklistický závod MTB Vinice Hnanice, který povede převážně vinohrady v obcích Havraníky a Hnanice.Závod je určen pro všechny kategorie.

Začátek: 26.09.2015

Konec: 26.09.2015

E-mail: hamzova@vinice-hnanice_cz

Web: www.vinice-hnanice.cz

Telefon: 602768744

Poloha: 48°48'17.181"N 5°58'52.757"E

Místo konání: Hotel Vinice Hnanice

Organizátor: Romana Hamzová

Přejít na článek