PDF Export

Zřícenina Dívčí Hrady (Děvičky) v Pavlově

Title: Zřícenina Dívčí Hrady (Děvičky) v Pavlově
Description: Mohutná zřícenina hradu Děviček na ostrožně severovýchodní části masívu Pavlovských kopců vévodí celému kraji, dnes obnaženému a pokrytému vodní plochou střední a dolní Novomlýnské nádrže. Její počátky spadají do prvních desetiletí 13. století, do doby vlády českého krále Přemysla Otakara I. a jeho nástupců. V písemných pramenech je hrad uváděn pod českým názvem Dowina, Diewiczky, později Dívčí hrady. Po kolonizaci kraje německým obyvatelstvem ve 13. století se objevuje německé jméno Maidberk nebo Maidenburg. Současná podoba torza hradního komplexu je v podstatě gotická ze 14. století s pozdějšími stavebními úpravami, které zde proběhly v 16. a 17. století. Hradní zřícenina je dnes tvořena zaobleným nepravidelným obdélníkem o délce 65 m a šířce 20 m.
E-mail:
Web URL: www.mikulovskoregion.cz
Contact person:
Phone:
Phone:
Fax:
Address: Na Cimbuří 154, 692 01 Pavlov
GPS: 48°52'30.804"N 16°39'59.360"E
Opening hours: Zřícenina je veřejnosti přístupná celoročně.
Image
Navigate

Go to article